25. 8. 2018

JIHOR & 4. Linzcup - Mistrovství oblasti na klasické trati

Mapa ze závodu

Pokyny

POKYNY

Oblastního přeboru na klasické trati

4. závodu Linz Cupu

 


datum konání: sobota 25. srpna 2018

pořádající orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: Sportovní klub policie České Budějovice, oddíl orientačního běhu

Orienteering club České Budějovice

Shromaždiště: Černé Údolí, areál hotelu U Pralesa, 48.6999361N, 14.6753278E

Prezentace: do 14:00

Start: intervalový, čas 00= 15:00

Časový limit: 150 min

Uzavření cíle: poslední start + 150 min

Systém ražení: elektronický systém SPORTIDENT, kontroly nebudou v režimu SIAC

Vzdálenosti: centrum – start:     1450 m, 40 m převýšení

centrum – cíl:         700 m

·        cíl je situován cestou na start

·        cesta na start je z části vedena po silnici III. třídy!!!

Mapa: Černé Údolí, mapováno 2011, revize červenec 2018, ISOM2017

pro kategorie H/D 16-21 měřítko 1:15000, ostatní kategorie 1:10000

mapy budou vodovzdorně upravené

Terén: kopcovitý horský les se středně hustou cestní sítí s kamenitou

podložkou, místy rozsáhlé hustníky, doporučujeme tejpovat

Zakázaný prostor: v prostoru závodu se nachází zakázaný prostor, vyznačený značkou

 709.0 Nepřístupná oblast – platí absolutní zákaz vstupu

 Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:                  Blabla Zdeněk (R3)

hlavní rozhodčí:                 Ševčík Marek (R3)

stavitel tratí:                  Filip Hulec (R3)

Jury:

Protesty: písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu osobně podle čl. 26.1 Pravidel OB, poté podle čl. 26.2 poštou na adresu: Ševčík Marek, K. Tomana 6, 370 06 České Budějovice

Předpis: závodí se dle platných pravidel OB a prováděcích pokynů Jihočeského krajského svazu ČSOS

Ochrana údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se

zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v

podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS.

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k

informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na

akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní

potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu

OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že

nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně

fotografovi.

Ostatní

·        Vyhlášení výsledků proběhne následující den, před vyhlášením

         výsledků nedělního závodu v cca v X hod.

·        Všichni účastníci se účastní na své vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody

·        Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich

zákonní zástupci.

·        Dohlášky jen dle možností pořadatele za zvýšené startovné, během prezentace (do 14. hod), vyplněním připravených lístečků.

·        Fáborkovanou trať nelze absolvovat s dětským kočárkem.

·        Vítězové kategorií D/H 16, 18, 20 a 21 registrovaní závodníci a členové oddílu Jč krajské asociace ČSOS získávají právo

postupu na Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati.


Parametry tratí

kateg. délka převýšení kateg. délka převýšení

D10F 1,4 35 H10F 1,4 35

D10 1,5 35 H10 1,5 35

D12 1,7 45 H12 1,7 45

D14 2,0 50 H14 2,9 85

D16 3,7 120 H16 4,8 210

D18 4,8 210 H18 6,3 225

D20 6,3 225 H20 9,5 320

D21 6,3 225 H21 9,5 320

D21K 4,8 210 H21K 6,3 210

D35 5,2 205 H35 6,4 230

D45 4,4 190 H45 5,2 205

D55 2,9 85 H55 4,4 190

D65 2,0 50 H65 2,9 85

D75 1,7 45 H75 2,0 50

P 2,0 50 HA 6,4 230

DBL 5,2 205 HBL 5,2 205

DBK 3,7 120 HBK 3,7 120

C 2,9 85 K, HDR 1,4 35

Rozpis

ROZPIS

Mistrovství Jihočeské oblasti na klasické tratí

LINZ CUP 2018 – 4.závod

Pořádající orgán :   Jihočeský svaz orientačních sportů ČSOS

Pořádající subjekt:  SKP České Budějovice z.s. – oddíl orientačního běh

                               OCB – Orienteering club České Budějovice

Datum :                 25.srpna 2018

Místo :              Benešov nad Černou – Černé Údolí GPS :   48.6999361N, 14.6753278E

Shromaždiště :   Hotel u Pralesa – Černé Údolí

Druh závodu :      Mistrovství Jihočeské oblasti na klasické trati

                           Veřejný závod

Kategorie :           H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H21K, H35, H45, H55, H65, H75

                           D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D21K, D35, D45, D55, D65, D75

                           K, C, DBK, DBL, HBK, HBL, HA – tratě Linz Cupu

                           P – trať pro příchozí, začátečníky, DF, HF – děti jednotlivci, HDR – rodiče s dětmi

Přihlášky :         do 18.8.2018 prostřednictvím systému ORIS, výjimečně na e-mail:        

                           alca.marek@seznam.cz

Startovné :           50,-Kč  pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14

                           100,- Kč pro ostatní kategorie

                          150,- Kč zvýšené startovné při pozdní přihlášce podle možností pořadatele     

Půjčovné Si čipů: 50,-Kč. Při ztrátě náhrada 800,-Kč

Prezentace :         do 14.00 hod.

Mapa :                   Černé Údolí  1:15 000 pro mistrovské kategorie HD 16 – HD 21, 1:10 000 pro ostatní  kat. + kat. Linz Cup,  ekv. 5m, stav 2011, revize 6/2018

Způsob ražení :   Sport Ident

Parkování :           louka u Hotelu u Pralesa

Vzdálenosti :        parkoviště – shromaždiště :  v místě

                              shromaždiště – start :  do 1 500 m

                              cíl – shromaždiště :  do 700 m 

Časový program :   do 14.00 hod. prezentace

                           Start :  00 = 15:00 hod.

Vyhlášení výsledků :    cca 18.30 hod. a nebo druhý den na závodě VCB na stejném místě

 

 

Funkcionáři  : ředitel závodu    Blabla Zdeněk

                           hlavní rozhodčí  Ševčík Marek

                          stavitel tratí        Hulec Filip

Různé :            Závodí se podle platných pravidel orientačního běhu a prováděcích pokynů Jihočeského svazu orientačních sportů ČSOS

                           Závod je Mistrovstvím Jihočeské oblasti ČSOS na klasické trati

                          Závod je zařazen do hodnocení Jihočeského žebříčku jednotlivců pro rok 2018

                           Všichni účastníci závodu včetně doprovodu se zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.

                           

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

                        

Mistrovský závod se koná na území, které spravuje Státní podnik Lesy České republiky. Jsou i vaše lesy. Chovejte se slušně a ohleduplně.

Projekt byl podpořen z prostředků Jihočeského kraje v rámci Jihočeských krajských programů Podpory sportu pro rok 2018.

 

Velké poděkování za možnost uspořádat Jihočeské mistrovství Lesům ČR Nové Hrady, obci Benešov nad Černou a majiteli hotelu U Pralesa.