25. 8. 2019

JIHOR - závod Jihočeského žebříčku na krátké trati

Mapa ze závodu

Pokyny

JIHOR 2019

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Závodu Rankingu s koeficientem 1.00.

                                       Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců – podzim

Veřejného orientačního závodu na krátké trati.

 

 

Pořádající orgán:         Jihočeský krajský svaz ČSOS

 

Pořádající subjekt:      SKP České Budějovice z.s. oddíl orientačního běhu

                                        Orienteering Club České Budějovice o.s.

 

Datum:                          25. srpna 2019 – neděle

 

Místo konání:               Lišov, místní část Klauda

 

Druh závodu:               denní závod jednotlivců – krátká trať

 

Kategorie:                     D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D21K, D35, D45, D55, D65, D75;

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H21K, H35, H45, H55, H65, H75, H85;

DF, HF (děti po fáborkách samostatně), HDR (rodiče s dětmi);     P (příchozí)

                                       

 

Shromaždiště:           N 49°0.32568', E 14°34.35825'

 

Příjezd:                               Odbočení ze silnice I/34 je možné pouze ve směru od Lišova. V případě jízdy od ČB dojeďte až na parkoviště cca 1 km za koncem čtyřpruhu, kde se otočte. Místo odbočení bude vyznačeno

 

Parkování:                    Na bývalé silnici v místní části Klauda. Šetřete, prosím, místem.

 

Prezentace:                  10.00 – 11.00 hod.

Dohlášky na místě budou možné jen podle možností pořadatele za dvojnásobek původních vkladů. Do kategorií HDR a P se lze přihlásit i na místě za nezvýšený vklad. Veškeré změny a dohlášky provádějte vyplněním tiskopisu (tzn. ne ústně). Nenechávejte prezentaci na poslední chvíli (dohlášky a změny nemusí být z časových důvodů kladně vyřízeny).

 

Vzdálenosti:                 parkoviště – centrum: 100 m

                                        centrum – start:      100 m

                                        cíl – centrum:          100 m

                                       

Start:                             Intervalový, čas 00 = 12 hod.

Závodníci kategorie HDR mohou startovat s SI čipem nebo papírovým průkazem. Mají volný čas startu kdykoli mezi 12:20 – 13:00. Čas se neměří! Doprovod vždy musí absolvovat svou trať jako první!

Vzdálenost na začátek orientace je 110 m.

 

Cíl:                                 Průchod cílem provádí závodník oražením SI jednotky na cílové čáře. Uzavření cíle 15 hod.

    Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte, prosím, pravidla fair-play.

 

Vyčítání čipů:                    V místě prezentace. Provádějte vyčítání bezprostředně po doběhu.

 

Popisy kontrol:                  Samoobslužný odběr v centru závodu. Popisy nebudou vytištěny na mapě.

 

Startovní listiny:                Budou zveřejněny v IS ORIS a vyvěšeny v centru závodu.

 

Výsledkové listiny:           Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu. Oficiální výsledkové listiny budou zveřejněny v IS ORIS.

 

Prostor závodu:                Veškeré lesní porosty severně od silnice I/34. Bude umožněn pobyt závodníků v těsném okolí centra závodu.

 

Mapa:                            Větrník, 1:10000, ekv. 5 m, stav srpen 2019, ISOM 2017.

                                        Mapa bude vodovzdorně upravena (Pretex).

 

Terén:                           Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se sníženou průběžností. Oblast je zasažena kůrovcovou kalamitou, ačkoli je mapa aktualizována, je možné, že se v prostoru objeví nové paseky či oplocenky.

 

Systém ražení:             SportIdent, všechny verze čipů, kontaktní ražení. Pro závodníky s čipem SIAC bude ve druhém koridoru připravena kontrola SIAC OFF.

                                        Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát.

                                  V případě poruchy SI jednotky označte průchod kontrolou do mapy kleštěmi zavěšenými na lampionu.

 

Přesnost měření:         Celé sekundy.

 

Časový limit:                90 minut pro všechny kategorie.

 

Zakázané prostory:     Zákaz vstupu do oplocenek a do oblastí vyznačených v mapě značkou 709 nepřístupná oblast.

 

Vyhlášení výsledků:    V centru závodů cca v 15 hod. Vyhlášeni jsou první tři závodníci z každé kategorie. V kategorii HDR a P jsou vyhlášeni všichni účastníci. Obdrží účastnický list a v HDR drobnou věcnou cenu.

 

Občerstvení:                 Organizátor nezajišťuje. Nejbližší možnost až v Lišově.

 

Školka:                          Organizátor nezajišťuje.

 

Předpis:                        Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jč. oblasti.

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.

 

Protesty:                        Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu

rozhodčímu. Protesty proti startovním a výsledkovým listinám podle pravidel OB zasílejte na adresu: filip.hulec@seznam.cz.

 

Informace:                         V informačním systému ORIS: oris.orientacnisporty.cz;

                                            Na stránkách: Jč. Svazu ČSOS: obcb.logici.net;

                                            Na webu závodu: pcb.wgz.cz;

  A na e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com.

                                       

 

Jury:                              Hartvich Otto (OPI)

                                        Komárek Arnošt (SJH)

                                        Nováková Alena (KRE)

 

 

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu:         Blabla Zdeněk; R3

                                        hlavní rozhodčí:      Hulec Filip; R3

                                        stavba tratí:            Bouček Václav

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 

V Českých Budějovicích: 14. srpna 2019

 

Rozpis

JIHOR 2019

ROZPIS

Závodu Rankingu s koeficientem 1.00.

                                       Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců – podzim

Veřejného orientačního závodu na krátké trati.

 

 

Pořádající orgán:         Jihočeský krajský svaz ČSOS

 

Pořádající subjekt:      SKP České Budějovice z.s. oddíl orientačního běhu

                                        Orienteering Club České Budějovice o.s.

 

Datum:                          25. srpna 2019 – neděle

 

Místo konání:               Lišov, místní část Klauda

 

Druh závodu:               denní závod jednotlivců – krátká trať

 

Kategorie:                     D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D21K, D35, D45, D55, D65, D75;

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H21K, H35, H45, H55, H65, H75, H85;

DF, HF (děti po fáborkách samostatně), HDR (rodiče s dětmi);     P (příchozí)

                                       

Omezení účasti:           Není stanoveno. Startují všichni závodnici, kteří se přihlásí

v souladu s rozpisem závodu.

 

Předpokládané časy

vítězů:                           Dle soutěžního řádu.

 

Informace:                    V informačním systému ORIS: oris.orientacnisporty.cz;

                                        Na stránkách: Jč. Svazu ČSOS: obcb.logici.net;

                                        na webu závodu: pcb.wgz.cz;

a e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com.

                                       

Přihlášky:                     -  1. termín: prostřednictvím ORIS nejpozději do 18. srpna 2019;

                                        -  2. termín: prostřednictvím ORIS nejpozději do 20. srpna 2019;

-  ve výjimečných případech e-mailem v povinném formátu podle    Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS na adresu:                                      filip.hulec@seznam.cz předmět: PRIHLASKA-JIHOR.

Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Přihlášky ve 2. termínu a na místě prezentace budou přijaty podle    možností pořadatele za dvojnásobný vklad. Kategorie P se může přihlásit na místě za základní startovné.

 

Vklady:                          HD 16-75, H85            100,- Kč

                                        HD 10-14                    50,- Kč

                                        DF, HF, HDR, P          50,- Kč

                                        půjčovné SI                 40,- Kč

 

 

Úhrada vkladů:            Vklady budou vybírány při prezentaci v plném rozsahu.

 

 

Shromaždiště:         N 49°0.32568', E 14°34.35825'

                                      Prostor bývalé hlavní silnice v místní části Klauda

 

Parkování:                    v místě shromaždiště 

 

Prezentace:                  10.00 – 11.00 hod.

 

Vzdálenosti:                 parkoviště - centrum:  0 m

                                        centrum  - start:           do 1000 m

                                        cíl – centrum:              do 500 m

                                       

Způsob startu:             intervalový

 

Čas startu 00:              12 hod.

 

Mapa:                            Větrník, 1:10000, ekv. 5 m, stav jaro 2019, ISOM 2017.

                                        Mapa bude vodovzdorně upravena (Pretex).

 

Terén:                           Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se sníženou průběžností.

 

Systém ražení:             SportIdent, všechny verze čipů, kontaktní ražení. Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce. Půjčovné 40,- Kč za závod.

 

Různé:                           Závodníci kategorie HDR mohou startovat s SI čipem nebo papírovým průkazem. Mají volný čas startu kdykoli mezi 12:20 – 13:00. Čas se neměří! Doprovod musí absolvovat svou trať jako první! Požadavek na dřívější start uvádějte v přihlášce.     

 

Občerstvení:                 Organizátor nezajišťuje.

 

Školka:                          Organizátor nezajišťuje.

 

Předpis:                        Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jč. oblasti.

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.

 

Protesty:                        Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu

rozhodčímu. Protesty proti startovním a výsledkovým listinám podle pravidel OB zasílejte na adresu: filip.hulec@seznam.cz.

 

 

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu:            Blabla Zdeněk; R3

                                        hlavní rozhodčí:          Hulec Filip; R3

                                        stavba tratí:                 Bouček Václav

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 

V Českých Budějovicích: 9. června 2019