27. 8. 2016

JIHOR & 4. LINZCUP, Jihočeský žebříček na klasické trati

Mapa ze závodu

Pokyny

J I H O R 2016 + 4 . L I N Z C U P 2016 , 27.8.2016 . P O K Y N Y - I N F O R M A C E Vítáme Vás na závodu oblastního žebříčku v orientačním běhu jednotlivců. Na parkovišti udržujte čistotu a pořádek, odpadky neházejte do příkopů u cesty, nebo do lesa. Odneste si je domů do popelnic. Děkujeme. Pořadatelé : PCB + OCB . Příjezd : Ze silnice Č.Budějovice - Římov. Za obcí Roudné, asi 1 km, odbočka na panelovou cestu na shromaždiště. Odbočka bude označena. Centrum : U vchodu do objektu JVS. Prezentace : V centru od 13 do 14 hodin. Máte-li změny nebo dohlášky, vezměte si Formulář požadavků při prezentaci, vyplňte ho a pak proveďte prezentaci a zaplaťte vklad za celý oddíl. Prezentaci provádí pouze jeden člen oddílu. Zákazy : Je zákaz vstupu do lesa od panelové cesty jižním směrem do vzdálenosti větší než 10m, na cestu od cíle ke sběrné kontrole a na soukromé pozemky/louky, pole/. Les na severní straně cesty je volně přístupný. Parkování : Na panelové cestě podle pokynů pořadatelů. Šetřete co nejvíce místem, ať se všichni vejdou. Je možné parkovat také ve Včelné a do centra dojít pěšky. Mapa : Laserový tisk mapy Rožnovský les, 1 : 10 000, E=5, velikost A4/21x30cm/, stav 2013, revize 2016. Mapy nejsou v obalu, ale obaly budou na startu k dispozici. Mapy se vydávají 1 minutu před startem. Proveďte si kontrolu, že máte mapu s vaší tratí. Doporučujeme dát mapy i za sucha do obalu. Vzdálenosti : Parkoviště - centrum: 100-1000 m; centrum - start: 990m, centrum - cíl: 200 m. Start : Startovní čas 00 = 15.00 hodin. Po startu je povinný úsek dlouhý 60m k začátku orientace /trojúhelník/, kde je lampion bez čísla. Nedodržení povinného úseku je důvodem k diskvalifikaci. Závodníci kategorie KF, HDR, mají volný čas startu v odstupu 1 minuty /v pořadí příchodu na start/ v intervalu startovních časů 01-45. Start určí rozhodčí na startu. Cesta na start je označena modrými fáborky. Cíl : V cíli je stojan s cílovou krabičkou a tabule s nápisem CÍL. Po označení cíle do SI /ukončení závodu/ není možný vstup do závodního prostoru. Z poslední kontroly do cíle je povinný úsek dlouhý 80 m. Povinné úseky: Povinné úseky jsou označeny červeno-bílými fáborky. Ražení : SI průkazy pro všechny kategorie. Kategorie HDR, K, mohou použít SI, nebo papírové průkazy a značit kleštěmi. Vyčítání SI a odevzdávání papírových průkazů v centru. Vyčtení proveďte co nejdříve po průchodu cílem. Účastník je povinen vyčíst po doběhu SI průkaz i v případě, že závod nedokončil. Občerstvení : Během závodu je občerstvovací stanice na kontrole č.116. V cíli pořadatelé občerstvení nezajišťují. Trať HDR, K, HF, DF : Značení provedeno oranžovými fáborky. Čas.limit : 150 minut . Popisy : Budou vydány v obálkách pro celý oddíl při prezentaci. Výsledky : Předběžné na shromaždišti; vyhlášení předpokládáme při nedělním závodu VCB. U kategorií HDR,K, se čas neměří a pořadí se neurčuje. Budou vyhlášeni všichni účastníci. Jury : Luboš Hošek /VCB/, Jan Beneš /SJH/, Petr Klimeš /KRE/ . Soutěž : 1. Závodník z kategorií H21, H35, HA, který dosáhne na úseku mezi kontrolami č.137 a č.110 nejlepšího času, získá titul NEJRYCHLEJŠÍ KONÍK JIHORU 2016. 2. Závodnice z kategorií D21, D35, DBL, která dosáhne na úseku mezi kontrolami č.123 a č.118 nejlepšího času, získá titul NEJRYCHLEJŠÍ KOBYLKA JIHORU 2016. Upozornění : V SV části mapy v posledních dnech pracovali lesníci a vykáceli novou velkou paseku. Je vyznačena na vzorové mapě. U silnice do Kaplice, 5 km jižním směrem, je rekreační rybník a kemp Štilec. Je tam restaurace, mini golf, možnost ubytování a koupání. Pěkný závod přejí všem účastníkům pořadatelé ! 

Parametry tratí

JIHOR 2016 - 4 . LINZ CUP PARAMETRY TRATÍ . STRECKENPARAMETRE . 

H21, : - 9100 m / 240 m H35, HA : - 7400 m / 160 m 

D21,H45,H21K, HBL : - 6100 m / 140 m 

D35,H18, DBL : - 5200 m / 120 m 

D18,D21K,D45,H16,H55, HBK : - 3900 m / 110 m 

D16,D55,H65,H14, DBK : - 3400 m / 90 m 

D14,D65,P, C : - 2900 m / 80 m 

D12,H12, : - 2400 m / 60 m D10,H10, : - 1900 m / 50 m 

DF,HF,HDR, KF : - 2200 m / 50 m 

Rozpis

R O Z P I S --- J I H O R 2 0 1 6 Závod Jihočeského žebříčku ( Jčž ) Veřejný orientační závod 4 . závod Linz Cup 2016 ( LC ) Pořadatel: OCB + PCB Datum: 27.8.2016 - sobota Druh závodu: Závod jednotlivců na zkrácené trati. Shromaždiště: U objektu JVS na panelové cestě do Včelné, příjezd ze silnice Č.B.- Římov za obcí Roudné. GPS : 48.925075 N , 14.463765 E . Kategorie: HDR, K /do 2,5 km /, trať značená fáborky - rodiče s dětmi, začátečníky, jednotlivce, skupiny DF, HF, /do 2,5 km/, trať značená fáborky - pro děti do 10 let, jednotlivce, bez doprovodu, P /do 3 km /, jednoduchá trať - pro příchozí, začátečníky K, C, DBK, HBK, DBL, HBL, HA - kategorie, které nejsou omezeny věkem D10, D12, D14, D16, D18, D21, D21K, D35, D45, D55, D65 H10, H12, H14, H16, H18, H21, H21K, H35, H45, H55, H65 Přihlášky: Do 21.8./1 termín/, do 23.8./2 termín/, přihlašovacím systémem ORIS, nebo výjimečně na e-mail : ocbuk@pohoda.com . Přihlášky na HDR,HF,DF,P,K, jsou možné také při prezentaci . Přihlášky po 2.termínu do ostatních kategorií pouze při prezentaci, dle možností pořadatele . Vklady: do 21.8 do 23.8. při prezentaci HDR, HF, DF, K, P 50 Kč 50 Kč 50 Kč DH - 10, 12, 14 50 Kč 75 Kč 100 Kč DH - 16, 18, 21, 21K , 35, 45, 55, 65 90 Kč 135 Kč 180 Kč C, DBK, DBL, HBK, HBL, HA 90 Kč 135 Kč 180 Kč Vklad bude vybírán při prezentaci. Půjčovné SI - 40 Kč, náhrada při ztrátě SI - 800 Kč. Prezentace: Od 13 do 14 hodin na shromaždišti. Mapa: Rožnovský les, 1:10 000, e=5 m, stav 2013, revize 2016, rozměr A4, laser.tisk nebo kopie mapy. Mapa nebude v obalu, obaly budou na startu k disposici. Předpis: Závodí se podle Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu Jčks ČSOS, Prováděcích pokynů Jčks ČSOS. Závodníci se účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Funkcionáři: Ředitel: Zdeněk Blabla, hl.rozhodčí: Marek Ševčík, stavba tratí: Václav Bouček Různé: Bude použitý záznamový systém SI, nebo ražení na papírové průkazy. Start : vzdálenost z parkoviště do 1000 m. Čas startu 00 = 15:00 hodin . Cíl : vzdálenost z parkoviště do 500 m. Informace o závodu budou na stránkách ORIS, PCB a Jčks ČSOS. Závodníci kategorie HDR a K startují buď bez SI čipů, pak použijí průkazy, nebo použijí SI. Není jim měřen čas a mají volný čas startu. Pořadí se v této kategorii neurčuje. Ubytování pořadatelé nezajišťují. Je možné v kempech Stromovka, Štilec, v hotelu U pralesa. V neděli 28.8. pořádá další závod Jčž oddíl TJ OB Č.Budějovice – VCB v Černém údolí. Informace pro abonenty LC: Abonenti, přihlášení na LC, se nepřihlašují a vklad neplatí. Jsou zařazení do kategorií LC. Započtení výsledku abonentů LC do Jčž je možné při stejné trati Jčž a LC a je to nutné dohodnout s tvůrcem Jčž. Abonent, kterému nesouhlasí trať LC s tratí Jčž a dá přednost Jčž, se přihlásí v řádném termínu na ORISu do vybrané kategorie Jčž . Shodnost tratí kategorií Jčž a LC: HDR, HF, DF --- K , D14 --- C, D45 --- DBK, D35 --- DBL, H55 --- HBK, H45 --- HBL, H35 --- HA .