30. 3. 2019

Mistrovství oblasti ve sprintu

Mapa ze závodu

Pokyny

P o k y n y   p r o   ú č a s t n í k y


závod JčŽ a Rankingu s koeficientem 1,02, veřejný závod

Mistrovství Jihočeského kraje v orientačním běhu pro rok 2019 - sprint

 

Pořadatel:              SKP České Budějovice o.s., oddíl orientačního běhu

 

Datum:                   sobota 30.3.2019

 

Centrum závodu:   Dobrá Voda u Českých Budějovic, sportovní areál

(48.9670864N, 14.5294814E)

 

Druh závodu:          Denní závod jednotlivců v orientačním běhu ve sprintu.

Postupový závod na MČR ve sprintu.

 

Terén:                             Předměstská zástavba bývalého lázeňského místa, parky a příměstské lesíky, značně vertikálně členité. Pozor! Provoz na komunikacích v obci není omezen, dbejte své osobní bezpečnosti. Odpovídající tréninkový prostor: Nad Závišem.

 

Soutěžní kategorie:   Mistrovské:

D10, D12; D14; D16; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65; D75

H10, H12; H14; H16; H18; H20; H21; H35; H45; H55; H65, H75

Náborové:

HDR (rodiče s dětmi, trať není značena fáborky); P (příchozí)

 

Prezentace:                    9:00 – 10:00 v centru závodu. Proveďte úhradu vkladů. Dohlášky na místě budou možné jen podle možností pořadatele za dvojnásobek původních vkladů. Do kategorií HDR a P se lze dohlásit i na místě, za nezvýšený vklad. Veškeré změny a dohlášky se budou provádět vyplněním tiskopisu (ne ústně), nenechávejte prezentaci na poslední chvíli (dohlášky a změny nemusí být z časových důvodů kladně vyřízeny).

                    

Příjezd:                              Bude značen. Na shromaždiště je možný příjezd pouze ulicemi Lázeňská, Hornická a Požárníků. Ze směru od ČB jeďte Lázeňskou ulicí až na konec Dobré Vody k točně autobusu MHD, odbočte doleva do ulice Hornická a druhou odbočkou vlevo odbočte do ulice Požárníků. V případě využití MHD jeďte autobusy linek 6 a 10 až do zastávky Dobrá Voda, točna. Na shromaždiště dojdete ulicemi Hornická a Požárníků (viz mapa). Jakékoli další ulice jsou součástí prostoru závodu, jejich použití bude trestáno diskvalifikací.

Upozornění: V Českých Budějovicích probíhá uzavírka Dobrovodské ulice mezi ulicemi U Lávky a Vodní, k příjezdu na Dobrou Vodu použijte Vrbenskou a Hlineckou ulici.

 

Vzdálenosti         parkoviště-centrum závodu: 50 m

centrum závodu-start mistrovských kategorií: 350 m, po modrobílých fáborkách

centrum-start náborových kategorií (HDR, P): 0 m

centrum závodu-cíl: 0 m

 

Parkování:           Na parkovišti za kostelem. Dbejte prosím pokynů pořadatelů.

 

Start:                      Intervalový. 00 = 11:00, Organizace startu – čtyři minutové koridory, v prvním nulování čipu, ve druhém kontrola nulování čipu a SIAC OFF, ve třetím odběr a úprava popisů, ve čtvrtém soustředění se na závod. Výdej map za startovní čárou, vzdálenost na počátek orientace 15 m.

                                Start kategorií HDR a P je umístěn přímo v centru závodu, startovat je možné mezi 11:00 a 12:00.

 

Tratě:                     Některé tratě se vícekrát kříží. Věnujte zvýšenou pozornost kontrole kódů kontrol, místy jsou blízko sebe. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JčKS ČSOS.

                                Tratě kategorií HDR a P využívají tréninkových lampionů (15x15 cm).

                      

Cíl:                          V centru, sběrná kontrola je veřejně přístupná, doběh bude značen. Průchod cílem závodník provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. Uzavření cíle 12:45.  V cíli je k dispozici pitná voda.

 

Vyčítání čipů:         V místě prezentace. Vyčítejte čipy bezprostředně po doběhu!

 

Popisy kontrol:       Samoobslužný odběr až ve startovním koridoru! Pro úpravu popisů budou k dispozici nůžky, izolepa a zvýrazňovače. Popisy kontrol nebudou vytištěny na mapě!

 

Startovní listiny:    Budou zveřejněny v systému ORIS a v centru na informačních tabulích.

 

Výsledkové listiny: Budou průběžně vyvěšovány v centru na informačních tabulích, oficiální výsledky v systému ORIS.

 

Prostor závodu:      Veškerá zástavba obce Dobrá Voda, mimo uvedené přístupové cesty na shromaždiště.

 

Mapa:                   Mariánský pramen, 1:5 000, e=2 m, odpovídá normě ISSOM.

Stav březen 2019, hl. kartograf Filip Hulec, mapovali Filip Hulec a Martin Málek. Část mapovaná Martinem Málkem není pro závod použita. Laserový tisk Kartum; rozměr A5, bude vodovzdorně upravena (mapník);

Zvláštní mapové symboly:

-         černý křížek – jiný umělý objekt

-         černé kolečko – sloup elektrického vedení v zástavbě

-         modrý křížek – hydrant

Platí zákaz překonávání objektů, znázorněných v mapě značkami, které ISSOM označuje jako nepřekonatelné. A sice: Nepřekonatelné vodní těleso (304.1) – Dobrovodský potok, Nepřekonatelná zeď (521.1), Nepřekonatelný plot (524), Budova (526.1) (ani když někdo otevře dveře), Oblast se zakázaným vstupem (528.1) – olivová zelená, Nepřístupná oblast (709) – fialové šrafy. Nedodržení = diskvalifikace!

 

·        Zákres tratí je v místech, komplikujících čitelnost, přerušen.

·        V mapě není použita značka 421 Nepřekonatelná vegetace (nejtmavší odstín zelené).

 

Mapy jsou v cíli vybírány do tašek, označených kódem oddílu, výdej map odpoledne, po startu třetích úseků štafet.

 

Ražení:                   Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip. Kontroly nebudou v bezkontaktním módu. Pro závodníky s čipem SIAC bude ve druhém koridoru připravená kontrola SIAC OFF.

V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě kleštěmi. Zapůjčené čipy SI je nutno po doběhu vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč.

Kategorie HDR a P mechanické ražení kleštěmi do připravených políček na mapě, čas se neměří.

 

Přesnost měření:    Celé sekundy.

 

Časový limit:          45 minut pro všechny kategorie.

 

Zakázané prostory: Důležité zakázané prostory jsou v terénu vyznačeny červenobílou páskou.

 

Předpis:                  Závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel OB a SŘ JčKS ČSOS.

 

WC:                     V areálu shromaždiště.

 

Vyhlášení výsledků: Po doběhu závodu štafet. Vyhlášeni jsou první tři závodníci z každé kategorie, obdrží medaili a diplom. V kategorii HDR a P jsou vyhlášeni všichni účastníci, obdrží účastnický list a v HDR věcnou cenu.

 

Školka:                Organizátor nezajišťuje

 

Občerstvení:           Od 10.00 možnost občerstvení v restauraci v místě shromaždiště. Nabídka: párky z komína, jemné párky, klobása, nakládaný hermelín, utopenec, pečené koleno, pivo, limo, káva.

 

Protesty:                 V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty podle čl. 26.2. na adresu filip.hulec@seznam.cz

 

Jury:                   Hudečková Helena (VTA6951)

Šafařík Ivo (OPI7402)

Vlášek Jakub (TAP9702)

 

Různé:                    - Nejlepší závodníci z Jihočeské oblasti v každé kategorii se stávají mistry Jihočeského oblasti v orientačním běhu ve sprintu pro rok 2019

- Nejlepší závodníci z Jihočeské oblasti v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 získávají právo startu na Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu konaného dne 18.5.2019 v Čáslavi.

 

Hlavní pořadatelé: Ředitel:                              Zdeněk Blabla

                                Hlavní rozhodčí:                Filip Hulec (R3)

                                Stavitel tratí:                 Radim Hošek (R2)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 

Závod probíhá podle Pravidel OB.  Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný orientačně-běžecký zážitek.

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a obec Dobrá Voda

Rozpis

ROZPIS

Mistrovství Jihočeského kraje v orientačním běhu

pro rok 2019 - SPRINT

Závodu Rankingu s koeficientem 1.02

                                         Závod jihočeského žebříčku jednotlivců

Veřejný závod ve sprintu

 

 

Pořádající orgán:         Jihočeský krajský svaz ČSOS

 

Pořádající subjekt:      SKP České Budějovice z.s. oddíl orientačního běhu

 

Datum:                          30.března 2019 – sobota

 

Místo konání:               Dobrá Voda u Českých Budějovic

 

Klasifikace závodu:     denní závod jednotlivců – sprint

 

Zařazení do soutěží:    postupový závod na MČR ve sprintu

 

Kategorie:                     mistrovské:

                                        D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65,D75

                                        H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65,H75

                                        náborové:

                                        HDR (rodiče s dětmi);  P (příchozí)

                                       

Omezení účasti:           Není stanoveno. Startují všichni závodnici, kteří se přihlásí

v souladu s rozpisem závodu.

 

Předpokládané časy

vítězů:                           Dle soutěžního řádu.

 

Informace:                    Na stránkách: Jč. Svazu ČSOS – ORIS www.obcb.logici.net;

                                        na webu závodu: https://pcb.wgz.cz;

a e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com.

                                       

Přihlášky:                     -  prostřednictvím ORIS nejpozději do pátka 22. března 2019

-  ve výjimečných případech e-mailem v povinném formátu podle    Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS na adresu:                                      alca.marek@seznam.cz předmět: PRIHLASKA-SPRINT.

Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Přihlášky po termínu a na místě prezentace budou přijaty podle    možností  pořadatele za dvojnásobný vklad. Kategorie P se může přihlásit na místě za základní startovné.

 

Vklady:                          HD 16-75               100,- Kč

                                        Žactvo                         50,- Kč

                                        náborové tratě             50,- Kč

                                        půjčovné SI                 40,- Kč

                                        -  vklady jsou uváděny po realizaci slevy stanovené ČSOS

 

 

Úhrada vkladů:            Vklady budou vybírány při prezentaci v plném rozsahu.

 

 

Shromaždiště:         48.9670864N, 14.5294814E

                                      Sportovní areál Dobrá Voda u Českých Budějovic

 

Parkování:                    centrum – shromaždiště 

 

Prezentace:                  09.00 – 10.00 hod.

 

Vzdálenosti:                 parkoviště - centrum : do 100  m

                                        centrum  - start:           do 1000 m

                                        cíl – centrum:              do 100   m

                                       

Způsob startu:             intervalový

 

Čas startu 00:              11.00 hod.

 

Mapa:                            Mariánský pramen, měřítko 1:5000, ekv. 2 m, stav jaro 2019,                              vytvořená podle ISSOM 2007, hl. kartograf Filip Hulec.

                                        Mapa bude vodovzdorně upravena (mapník).

 

Terén:                           Předměstská zástavba bývalého lázeňského místa, parky a příměstské lesíky, značně vertikálně členité.

 

Systém ražení:             SportIdent, všechny verze čipů, kontaktní ražení. Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce. Půjčovné 40,- Kč za závod.

Kategorie HDR a P mechanické ražení, čas se neměří.

 

Občerstvení:                 Zajištěno v místě shromaždiště.

 

Školka:                          Organizátor nezajišťuje.

 

Předpis:                        Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jč. oblasti.

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.

 

Protesty:                        Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu

rozhodčímu. Protesty proti startovním a výsledkovým listinám podle pravidel OB zasílejte na adresu: filip.hulec@seznam.cz.

 

 

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu:            Blabla Zdeněk R3

                                        hlavní rozhodčí:          Hulec Filip R3

                                        stavba tratí:                 Hošek Radim, R2

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 

V Českých Budějovicích: 16. února 2019

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a obec Dobrá Voda