Mistrovství ČR PČR a HZS 9. - 10. 9. 2020


02.10. - video bylo přidáno do druhé fotogalerie

30.09. - přibyly další fotografie, ještě se můžete těšit na video :-)

11.09. - zveřejněna první fotogalerie od Jiřího Kubáta

10.09. - závodem štafet skončilo Mistrovství republiky PČR a HZS za rok 2020

Děkujeme našim partnerům: Sportovní klub Policie České Budějovice, UNITOP ČR, město Lišov, Baláž, Beta Brno, Elim, Bohemia Regent, Čevak, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Zátkovy těstoviny a mouka

09.09. - skončil závod na klasické trati, výsledky výše

07.09. - nahrána mírně upravená verze pokynů.

07.09. - NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKY! pořadatel je nezajišťuje!

06.09. - zveřejněny pokyny pro závodníky

05.09. - mapy právě dorazily z tiskárny. POZOR! tratě se několikrát kříží - dbejte na správné pořadí kontrol! V závodě štafet je společná kontrola na diváckém průběhu a sběrka - nezapomeňte ji pokaždé orazit!

02.09. - zveřejněna startovka na závod na klasice

01.09. - přidán přehled vkladů - prosíme, aby vklady hradil na prezentaci vždy pouze vedoucí skupiny, a to za celou skupinu dohromady

01.09. - finišují přípravy, byla objednána strava pro závodníky. POZOR, snídaňový balíček bude vydáván ve středu, čas a místo bude oznámeno (pravděpodobně místo ubytování). Dále doporučujeme vzít si vlastní hrnek, na kuchyňce je k dispozici jen omezený počet.

23. 08. - zveřejňujeme předběžné parametry tratí, najdete v nich také ukázky z obou map!

20. 08. - Doplněn plánek parkování v Žižkových kasárnách v ČB

16. 08. - Evidujeme 65 přihlášených.

10. 08. - Zveřejnili jsme plánky příjezdu na shromaždiště klasické trati, ubytování a na stravu. Přihlášeno je již 43 závodníků

05. 08. - Finišují přípravy tratí, probíhá revize závodních map, přihlášeno je již 13 závodníků


MAPY ZE ZÁVODŮ

Klasika - kategorie P1; štafety - kategorie MUŽI PČR

VÝSLEDKY

vysledky_klasika.pdf
vysledky_stafety.pdf

FOTOGALERIE

Fotogalerie 1 - FOTO JIŘÍ KUBÁT

Fotogalerie 2 - FOTO PICSEEN (+video)

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Mistrovství UNITOP ČR, Přebor HZS ČR, PČR a MV v orientačním běhu pro rok 2020

Mistrovství složek IZS ČR v orientačním běhu pro rok 2020 je otevřený závod pro všechny zaměstnance IZS, členy UNITOP ČR, zahraniční hosty (SRN), studenty (PČR, HZS, AČR)

Záštitu nad mistrovstvím UNITOP ČR v orientačním běhu převzal radní Jihočeského kraje a starosta města Lišov Bc. Jiří Švec

 

Pořadatel:                         Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, UNITOP ČR, Sportovní klub policie České Budějovice

Datum konání:                  9. září – 10. září 2020 Místo konání: České Budějovice; Lišov, místní části Klauda a Slabce

Ředitel mistrovství:          brig. gen. Mgr. Bc. Luděk Procházka

Hlavní rozhodčí:               Filip Hulec

Organizační zajištění:      Blabla Zdeněk, školní policejní středisko, oddělení tisku a prevence, účelové zařízení Lišov-Slabec, Sportovní klub policie České Budějovice

Závod na klasické trati – st 9. 9. 2020

Centrum závodu:              Lišov – Větrník, louka na kraji lesa 49.019N 14.5832E

                                            V centru závodu bude k dispozici stan na převlékání.

Parkování:                         V centru závodu.

Prezentace:                       do 11:00, prezentaci provádí pouze vedoucí skupiny.

Zahájení mistrovství:       11:30

Start:                                  intervalový, čas 00 = 12:00 změna oproti propozicím, vzdálenost 500 m z centra

Kategorie:                      muži PČR, ostatní MV do 40 let včetně    P1

muži PČR, ostatní MV do 50 let včetně    P2

muži PČR, ostatní MV, veteráni nad 50 let P3

muži HZS do 40 let včetně                        H1

muži HZS do 50 let včetně                        H2

muži HZS, veteráni nad 50 let                  H3

ženy PČR                                                    PZ

ženy HZS                                                    HZ

 

Způsob ražení:                  SportIdent, kontaktní ražení, na startu bude k dispozice SIAC OFF. Půjčené čipy si závodníci ponechají po oba závody.

Terén:                                Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se sníženou průběžností.

Mapa:                                 Větrník, 1:10000, e=5m, revize léto 2020, vodovzdorně upravená

Popisy kontrol:                 K samoobslužnému odběru v centru v piktogramové nebo textové formě.

Na trati:                             Závodník je povinen absolvovat trať v předepsaném pořadí kontrol. Pozor, tratě se několikrát kříží!

Cíl:                                     V centru závodů. Závodník je povinen neprodleně po doběhnutí vyčíst čip. Mapy se v cíli neodevzdávaní, dodržujte pravidla fair-play a neukazujte mapy neodstartovaným soupeřům.

Občerstvení:                     Na trati a v cíli. K dispozici bude čistá voda.

Informace k dalšímu programu: Obdrží závodníci při zahájení mistrovství.

 

Závod štafet 10. 9. 2020

Centrum závodu:              Hvozdec, louka na kraji lesa

                                            V centru závodu bude k dispozici stan na převlékání.

Doprava:                            Společně autobusem, odjezd z ČB 8:30

                                            V místě není možné parkování osobních automobilů.

Startovní čísla:                  Samoobslužně k odběru v centru. Závodníci jsou povinni po dobu svého závodu mít číslo připevněno viditelně na břiše. Po doběhu čísla vracejí.

Soupisky:                           doplnit nejpozději do středy 17:30

Ukázka předávky:             9:45

Start:                                  hromadný, 10:00, v centru závodu

Kategorie:                      muži PČR

muži HZS

MIX

 

Kategorie ŽENY byla sloučena s kategorií MIX

 

Způsob ražení:                  SportIdent, kontaktní ražení, na startu bude k dispozice SIAC OFF. Půjčené čipy závodníci po absolvování závodu a vyčtení vrací.

Terén:                                Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se sníženou průběžností.


Mapa:                                 Slabce, 1:10000, e=5m, stav léto 2020, vodovzdorně upravená

Popisy kontrol:                 Pouze na mapě v piktogramové formě, V centru závodu bude zveřejněn přehled popisů všech kontrol s jejich vysvětlením.

Na trati:                             Závodník je povinen absolvovat trať v předepsaném pořadí kontrol. Pozor, tratě se několikrát kříží! Kontrola na diváckém průběhu centrem závodu a sběrka je shodná, nezapomeňte ji v obou případech orazit!

Cíl:                                     V centru závodů. Závodník je povinen neprodleně po doběhnutí vyčíst čip. Mapy se odhazují při doběhu. Budou k rozebrání dle startovních čísel po odstartování posledních závodníků.

Občerstvení:                     V cíli. K dispozici bude čistá voda.

 

Další informace

Hygienická opatření:        Důrazně upozorňujeme na povinnost nošení roušek v uzavřených prostorách ubytování, při dopravě autobusem i při prezentaci.

Závodů se nesmí účastnit osoby projevující příznaky COVID-19 či jiného respiračního onemocnění, nebo ti, kteří se v posledních 14 dnech setkali s infikovanou osobou.

                                            Účastníci závodu jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření aktuálně platná pro území České republiky, Jihočeského kraje, okresu České Budějovice a příslušných obcí, na jejichž území závod probíhá (České Budějovice, Lišov, Hvozdec)

                                            V centru závodů bude k dispozici dezinfekce na ruce.

Zdravotník:                        v centru závodů, HS

GDPR:                                 Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webových stránkách závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.


STARTOVKA KLASIKA

startovka_klasika.pdf

PŘEHLED VKLADŮ

PARAMETRY TRATÍ

Parametry tratí

Klasika

Mapa Větrník, 1:10000, e=5m, stav červen 2019, revize červen 2020

      

P1:  6,4 km,  175 m        H1:  5,3 km, 125 m

P2:  5,3 km, 125 m        H2:  4,4 km, 100 m

P3:  4,4 km, 100 m        H3:  3,2 km, 50 m

PZ:  4,4 km, 100 m        HZ:  3,2 km, 50 m

 

Štafety

Mapa Slabce, 1:10000, e=5m, stav červen 2020

      

MUŽI PČR:  4,4 km, 50 m

MUŽI HZS:  4,2 km, 40 m

ŽENY:  3,8 km, 40 m

MIX:  3,8 km, 40 m

 

POZOR! Dbejte na správné pořadí kontrol, tratě se několikrát kříží!


PARKOVÁNÍ ČB

PLÁNKY PŘÍJEZDU

PLÁNKY PŘÍJEZDU.pdf

PROPOZICE

Mistrovství UNITOP ČR, Přebor HZS ČR, PČR a MV

v orientačním běhu pro rok 2020

 

Mistrovství složek IZS ČR v orientačním běhu pro rok 2020 je otevřený závod pro všechny   zaměstnance IZS, členy UNITOP ČR, zahraniční hosty (SRN), studenty (PČR, HZS, AČR) 

 

Záštitu nad mistrovstvím UNITOP ČR v orientačním běhu převzal radní Jihočeského kraje a starosta města Lišov Bc. Jiří Švec

 

Pořadatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, UNITOP ČR, Sportovní klub policie České Budějovice

 

Datum konání: 9. září – 10. září 2020

 

Místo konání: České Budějovice; Lišov, místní části Klauda a Slabce

 

Ředitel mistrovství: brig. gen. Mgr. Bc. Luděk Procházka

 

Hlavní rozhodčí: Filip Hulec

 

Organizační zajištění: Blabla Zdeněk, školní policejní středisko, oddělení tisku a prevence, účelové zařízení Lišov-Slabec, Sportovní klub policie České Budějovice

 

Startovné: 600,- Kč

 

Strava: zajištěna pořadatelem

 

Doprava: zajistí vysílající organizační článek, soukromé vozidlo, možnost proplacení kluby

 

Přihlášky: pomocí formulářů Google – závod jednotlivců: https://forms.gle/tSyvFT48GBWB9AuPA

závod štafet: https://forms.gle/UXzDyKQXUqN2VNGy5

 

do pátku 14. srpna 2020

 

Součástí přihlášky jednotlivců je i přihláška ubytování a stravování.

 

Přihlašte se do štafet v základním termínu včetně zadání soupisky v přihláškovém systému. Nebude-li to možné, doplňte soupisku co nejdříve na e-mail filip.hulec@seznam.cz (uveďte kategorii, pojmenování vaší štafety, jména závodníků na jednotlivých úsecích a jejich SI čipy) nejpozději do 9. září 17:30.

 

Informace: Blabla Zdeněk – tel. +420 603 946 589, blabla.zdenek@gmail.com

 

Mapa: závod jednotlivců – Větrník, 1:10 000, ekv. 5m, stav jaro 2019, ISOM 2017-2

závod štafet – Slabce, 1:10 000, ekv. 5m, stav léto 2020, ISOM 2017-2

 

Systém ražení: Sportident, kontaktní ražení, jeden čip není možné použít v závodě       dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškovém formuláři.

 

Terén: Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se sníženou průběžností.

 

Druh závodů: 9.9.2020 – denní závod jednotlivců na klasické trati

  10.9.2020 – závod štafet

 

Prezentace: 9.9.2020 do 11.00 hod. Místa shromaždiště budou upřesněna na webu závodu: pcb.wgz.cz/rubriky/poradame-2020/mistrovstvi-republiky-pcr-a-hzs

 

Kategorie závodu jednotlivců: muži PČR, ostatní MV do 40 let včetně        P1

muži PČR, ostatní MV do 50 let včetně           P2

muži PČR, ostatní MV, veteráni nad 50 let       P3 muži HZS do 40 let včetně                 H1

muži HZS do 50 let včetně               H2

muži HZS,veteráni nad 50 let               H3

ženy PČR                                             PZ

ženy HZS                                             HZ

 

Kategorie závodů štafet: muži PČR                               PM

muži HZS                               HM

ženy PČR+HZS, ostatní ženy MV  Z

MIX                                       MIX

 

u kategorií P1 – P3, H1 – H3, PZ a HZ bude vyžadováno předložení služebního průkazu

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nenaplnění dostatečného počtu závodníků v kategoriích budou kategorie adekvátně sloučeny.

 

Pořadatel nazajišťuje zápůjčku buzol!

 

 

Časový harmonogram:

9.9.2020 – středa

11.00 – prezentace

12.00 – zahájení mistrovství

12.30 – přesun na shromaždiště závodu

13.00 – start závodu jednotlivců

18.00 – večeře

20.00 – volný program

 

10.9.2020 – čtvrtek

08.00 – 09.00 snídaně

09.00 – přesun na závod štafet

10.00 – start závodu štafet

12.30 – 13.00 oběd

13.30 – vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení mistrovství

 

Pořadatel si vyhrazuje právo pro případné změny v časovém harmonogramu z důvodů zajištění plynulého průběhu závodu.

 

Mistrovství UNITOP ČR v orientačním běhu podpořili